Benita Kodu AS omab rehabilitatsiooniteenuse osutamise tegevusluba nr SRT000137 (alates 13.01.2012).

 

Rehabilitatsiooniteenuse eesmärk on parandada inimese iseseisvat toimetulekut, soodustada töötamist või tööle asumist ja suurendada ühiskonnas osalemist. Puudega lapse puhul on eesmärk aidata kaasa lapse arengule ja hariduse omandamisele, tööealise inimese puhul toetada tööle asumise valmisolekut või tööl püsimist, eaka inimese puhul parandada iseseisvat toimetulekut.

 

Rehabilitatsiooniteenused jagunesid alates 1. jaanuarist 2016:

- sotsiaalne rehabilitatsioon
- tööalane rehabilitatsioon

 

Sotsiaalne rehabilitatsioon on mõeldud kõigile puudega inimestele ja osalise või puuduva töövõimega inimestele, kes vajavad igapäevaelus abi puudest või erivajadusest tulenevate piirangutega toimetulekuks. Rehabilitatsiooni eesmärgiks on õpetada ja arendada inimese igapäevaelu oskusi, suurendada tema võimalusi ühiskonnaelus osaleda, toetada õppimist ja arendada eeldusi töövõime teatud tasemel omandamiseks või taastamiseks.
Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenust vahendab Sotsiaalkindlustusamet.

 

Sotsiaalse rehabilitatsiooni sihtrühmad:

  • alla 16-aastased lapsed
  • vanaduspensioni ealised isikud ja need tööealised isikud, kes ei tööta, ei õpi ega ole töötuna arvele võetud.
  • Üleminekuperioodil ehk aastatel 2016 – 2018 võivad ka tööealised tööalaselt aktiivsed inimesed, kellel on enne 1. jaanuari 2016 koostatud ja kehtiv rehabilitatsiooniplaan, kasutada sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuseid plaani kehtivuse lõpuni, kuid mitte kauem kui 31. detsembrini 2018.

 

Kehtiva plaani alusel sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuste saamise õigus lõpeb, kui inimesele osutatakse tööalase rehabilitatsiooni teenust.

 

Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenust ja tööalase rehabilitatsiooni teenust ei või saada samaaegselt.

 

Benita Ravikeskus pakub järgmisi rehabilitatsiooniteenuseid:

  • Rehabilitatsioonivajaduse hindamine ja rehabilitatsiooni planeerimine
  • Rehabilitatsiooniprotsessis osalemise juhendamine ja võrgustikutöö
  • Rehabilitatsiooniplaani tulemuste hindamine
  • Füsioterapeudi individuaalteenus
  • Füsioterapeudi grupiteenus
  • Füsioterapeudi pereteenus
  • Tegevusterapeudi individuaalteenus
  • Tegevusterapeudi grupiteenus
  • Tegevusterapeudi pereteenus
  • Sotsiaaltöötaja individuaalteenus
  • Sotsiaaltöötaja pereteenus
  • Sotsiaaltöötaja grupiteenus
  • Eripedagoogi individuaalteenus
  • Eripedagiogi pereteenus
  • Eripedagoogi grupiteenus
  • Psühholoogi individuaalteenus
  • Psühooloogi pereteenus
  • Psühholoogi grupiteenus
  • Logopeedi individuaalteenus
  • Logopeedi pereteenus
  • Logopeedi grupiteenus
  • Loovterapeudi individuaalteenus
  • Loovterapeudi pereteenus
  • Loovterapeudi grupiteenus
  • Õe individuaalteenus
  • Õe pereteenus
  • Õe grupiteenus
  • Arsti individuaalteenus
  • Kogemusnõustaja individuaalteenus
  • Kogemusnõustaja pereteenus
  • Kogemusnõustaja grupiteenus
  • Ööpäevaringne majutus
FaLang translation system by Faboba