Kehtetu sotsiaalse rehabilitatsiooni programm:

Sotsiaalse rehabilitatsiooni programm sclerosis multiplex'i diagnoosiga klientidele 

 

Programmi juht: Siiri Uusna, tel: 674 4616, e-post: rehabilitatsioon@benita.ee

Programmi valdkond: sotsiaalne rehabilitatsioon

 

Täiendavad märkused: Kinnitatud Sotsiaalkindlustusameti 09.02.2017 otsusega nr 17-16/27035

 

Sotsiaalkindlustusamet ei leidnud mitte ühtegi klienti, keda programmi suunata.

 

Kokkuvõte programmist

 


Kehtetu sotsiaalse rehabilitatsiooni programm:

Vanemaealise (65+) iseseisva funktsioneerimise taastamiseks ja säilitamiseks pärast insulti

Programmi juht: Siiri Uusna, tel: 674 4616, e-post: rehabilitatsioon@benita.ee

Programmi valdkond: sotsiaalne

 

Täiendavad märkused: Kinnitatud Sotsiaalkindlustusameti 11.04.2016 otsusega 17-16/222

 

Sotsiaalkindlustusamet ei leidnud mitte ühtegi klienti, keda programmi suunata.

 

Kokkuvõte programmist

 


Kehtetu tööalase rehabilitatsiooni programm:

Tööalase rehabilitatsiooni programm sclerosis multiplex'i diagnoosiga klientidele

Programmi juht: Siiri Uusna, tel: 674 4616, e-post: rehabilitatsioon@benita.ee

Programmi valdkond: tööalane rehabilitatsioon

 

Täiendavad märkused: Kinnitatud Sotsiaalkindlustusameti 05.07.2016 otsusega nr 17-16/147

 

Töötukassa poolt ei suunatud programmi mitte ühtegi klienti.

 

Kokkuvõte programmist