Benita Kodu Koolituskeskus pakub koolitusi õendus- ja hooldustöötajatele ning teistele huvilistele.

Koolituste välja töötamisel ja pakkumisel juhindume täiskasvanute koolituse seadusest ja õppekavad on koostatud juhindudes täienduskoolituse standardist. Täiskasvanute täienduskoolituste korraldaja majandusteate nr 195218, teate esitamise kuupäev 20.01.2018.

 

Benita Kodu Koolituskeskuse täienduskoolituse õppekorralduse ja täienduskoolitusasutuse kvaliteedi tagamise alused.

Koolituskeskuse poolt koostatavad õppekavad liigituvad õppekavarühma „sotsiaaltöö ja nõustamine“, „teraapia ja taastusravi“, „eakate ja puudega täiskasvanute hooldamine“, „õendus ja ämmaemandus“.

Samuti pakume võimalust tulla praktilisele väljaõppele Benita kodu spetsialistide juurde.

Benita Kodu Koolituskeskuse kontaktandmed:

Aadress: Kodu tee 8, Valkse küla, Lääne-Harju vald, Harjumaa

Tel: 674 4600

e-post: koolitus@benita.ee

 

 

SOTSIAALSE REHABILITATSIOONI TEENUSE ANDMESTIKU KOOSTAMISE KOOLITUS

Õppekava


Koolitus on planeeritud seoses rehabilitatsiooni teenuse andmestike koostamisel ettetulnud murekohtadega.

Toimumisaeg: 24.05.2018, kell 10.00-13:30 (grupp on täitunud - uus aeg 07.06.2018)

Koolituse eesmärk on teadlikkuse tõstmine rehabilitatsiooni teenuse andmestike koostamise osas. Koolitus sisaldab ka praktilist osa, mis toetab õpitu seostamist oma tööga.

Koolituse sihtgrupp: rehabilitatsiooniasutuste spetsialistid

Koolitusel käsitletavad teemad:
•    Kehtiva seadusandluse ja seadusest tulenevate nõuetega tutvumine
•    Juhtumi analüüs, arutelu.
•    Andmestiku vormistamine vastavalt seaduses toodud nõuetele.
•    Kodutöö ja tagasiside kodutööle.

Iseseisev töö

Grupp: maksimaalset 8 osalejat

Koolitaja: valdkonna spetsialist Margery Roosimaa, MIDRO OÜ.

Koolituse maksumus: 84 eur (sisaldab KM).

Koolituse maksumus sisaldab jaotusmaterjale ja kohvipausi.

Toimumise koht: Benita Kodu AS, Kodu tee 8, Valkse küla, Lääne-Harju vald

Koolituse korraldajad: Midro OÜ ja Benita Kodu Koolituskeskus

Kontakt: Margery Roosimaa, tel 5229159, e-post: koolitus@benita.ee.

Registreeri osalejaks 18.05.2018 koolitusele siin

rohelinejulla

SOTSIAALSE REHABILITATSIOONIPLAANI D-OSA KOOSTAMINE

Õppekava

Koolitus on planeeritud seoses rehabilitatsiooniplaani D-osade koostamisel ettetulnud murekohtadega.

Toimumisaeg: 13.09.2018, kell 10.00-13.15

Koolituse eesmärk on teadlikkuse tõstmine rehabilitatsiooniplaani D-osa koostamise osas. Koolitus sisaldab ka praktilist osa, mis toetab õpitu seostamist oma tööga.

Koolituse sihtgrupp: rehabilitatsiooniasutuste spetsialistid

Koolitusel käsitletavad teemad:

 • Kehtiva seadusandluse ja seadusest tulenevate nõuetega tutvumine;
 • Juhtumi analüüs, arutelu;
 • D-osa vormistamine vastavalt seaduses toodud nõuetele.

Iseseisev töö

Grupp: maksimaalset 6 osalejat

Koolitaja: Margery Roosimaa, konsultant MIDRO OÜ.

Koolituse maksumus: 54 eur (sisaldab KM).

Koolituse maksumus sisaldab jaotusmaterjale ja kohvipausi.

Toimumise koht: Benita Kodu AS, Kodu tee 8, Valkse küla, Lääne-Harju vald

Koolituse korraldajad: Midro OÜ ja Benita Kodu Koolituskeskus

Kontakt: Margery Roosimaa, tel 5229159, e-post: koolitus@benita.ee

Registreeri osalejaks 03.05.2018 koolitusele siin

rohelinejulla

ISIKUANDMETE KAITSE KOOLITUS REHABILITATSIOONIASUTUSTELE

Õppekava

Koolitus on planeeritud seoses 25. mail 2018 jõustuva Euroopa Liidu andmekaitse määrusega.

Toimumisaeg: 22.03.2018, kell 10.00-15:00

Koolituse eesmärk on saada teada isikuandmete kaitse olulisematest aspektidest rehabilitatsiooniasutustele ja sellest, mis muutub võrreldes tänasega. Koolitus sisaldab ka praktilist osa, mis toetab õpitu seostamist oma tööga.

Koolituse sihtgrupp: rehabilitatsiooniasutuste juhid ja spetsialistid. Koolitusel osalejal ei pea olema eelnevaid üldisi andmekaitse alaseid teadmisi. Varasemalt andmekaitse teemadega kokkupuutunutele teadmiseks, et koolitus sisaldab ka üldist andmekaitse teemat.

Koolitusel käsitletavad teemad:

 • Kes peaks teadma isikuandmete kaitse üldmäärust?
 • Mis saab, kui jätkame vanal viisil ehk kas tõesti on see üldmäärus oluline?
 • Mis on üldse isikuandmete töötlemine?
 • Isikuandmete töötlemise üldised põhimõtted ehk, mis on andmetöötleja kohustused
 • Andmetöötleja sisene dokumentatsioon
 • Täiendavad tingimused delikaatsete andmete töötlemisel
 • Andmesubjekti uued õigused, mis jõustuvad isikuandmete kaitse üldmäärusega ja andmetöötleja kohustused sellega seonduvalt
 • Kliendi nõusolek (s.h lapse nõusolek)
 • Videovalve asutuses
 • Mõjuhinnang ja andmekaitseametnik: kas, millal ja kuidas.
 • Infoleke ja kuidas käituda selle korral
 • Kuidas valmistuda ette ja mitte minna vastuollu isikuandmete kaitse üldmäärusega?

Koolitaja: vandeadvokaat ja andmekaitsespetsialist Jana Reitsakas, advokaadibüroo REMO’s

Koolituse maksumus: 105 eur (sisaldab KM). Soodustus ühest asutusest kahe või enama osavõtja korral on -10%.

Koolituse maksumus sisaldab jaotusmaterjale ja kohvipausi.

Toimumise koht: Keila Teraapiakeskus, Keskväljak 17, Keila linn

Koolituse korraldajad: Midro OÜ ja Benita Kodu Koolituskeskus

 Kontakt: Margery Roosimaa, tel 5229159, e-post: koolitus@benita.ee


Benita Kodu Koolituskeskus pakub koolitusi õendus- ja hooldustöötajatele ning teistele huvilistele.

Koolituste välja töötamisel ja pakkumisel juhindume täiskasvanute koolituse seadusest ja õppekavad on koostatud juhindudes täienduskoolituse standardist. Täiskasvanute täienduskoolituste korraldaja majandusteate nr 195218, teate esitamise kuupäev 20.01.2018.

 

Benita Kodu Koolituskeskuse täienduskoolituse õppekorralduse ja täienduskoolitusasutuse kvaliteedi tagamise alused.

Koolituskeskuse poolt koostatavad õppekavad liigituvad õppekavarühma „sotsiaaltöö ja nõustamine“, „teraapia ja taastusravi“, „eakate ja puudega täiskasvanute hooldamine“, „õendus ja ämmaemandus“.

Samuti pakume võimalust tulla praktilisele väljaõppele Benita kodu spetsialistide juurde.

Benita Kodu Koolituskeskuse kontaktandmed:

Aadress: Kodu tee 8, Valkse küla, Lääne-Harju vald, Harjumaa

Tel: 674 4600

e-post: koolitus@benita.ee