ÕENDUSABI osutamiseks on vajalik patsiendi NÕUSOLEK

 

Õendusabiteenuse, nagu iga tervishoiuteenuse osutamiseks, on vajalik patsiendi nõusolek.

 

Kaitsmaks patsienti tervishoiuteenuse osutaja ehk kolmanda isiku sekkumise eest, on seadusandja võlaõigusseaduses näinud ette kohustuse saada tervishoiuteenuse osutamiseks patsiendi nõusolek.

 

Õendusabi osakonna õel on kohustus küsida patsiendi nõusolekut ravile/õendusabi teenusele tulekuks. Õendusabiteenuse osutamise nõusolekut ei saa me küsida patsiendilt, kes ei ole võimeline kaaluma vastutustundeliselt poolt- ja vastuväiteid nõusoleku andmiseks, kuna ta ei mõista temaga toimuvat ega sellega kaasnevaid tagajärgi. Sellisel juhul annab nõusoleku tervishoiuteenuse/õendusabiteenuse osutamiseks patsiendi seaduslik esindaja. Seaduslik esindaja ei ole patsiendi lähedane, sotsiaaltöötaja või muu kontaktisik. Patsiendi seaduslikuks esindajaks/eestkostjaks olemise õiguse annab kohus, kes annab eestkostjale õiguse otsustada patsiendile tervishoiuteenuse osutamise üle. Eestkostja määramiseks palume pöörduda avaldusega kohtu poole.

 

Vajadusel küsige nõu oma valla sotsiaalnõunikult, samuti võite pöörduda haigla sotsiaaltöötaja Siiri Uusna poole telefonil 674 4616 või haigla@benita.ee.