Sotsiaalse rehabilitatsiooni programm sclerosis multiplex'i diagnoosiga klientidele

 

Programmi juht: Siiri Uusna, tel: 674 4616, e-post: rehabilitatsioon@benita.ee

Programmi valdkond: sotsiaalne rehabilitatsioon

Programmi kestus kuudes: 5

Sotsiaalse rehabilitatsiooni valdkond: elamine; suhtlemine ja vaba aeg

Täpsustused: Programm kestab 5 kuud ning koosneb kahest tsüklist

Programmi piirkond: Valkse küla, Lääne-Harju vald, Harjumaa

Programmi osutamise keskkonna liik: teenust osutavas asutuses (Benita Kodu AS)

Sihtgrupp: Sclerosis Multiplexi diagnoosiga inimesed

Ealine sihtgrupp: tööealine, eakas

Näidustused:

1. Kes tuleb iseseisvalt toime esmaste igapäevaelu tegevustega (söömine, riietumine, hügieeni- ja WC-toimingud)
2. Kellel võivad esineda liikumisraskused, kuid liigub ja siirdub iseseisvalt (s.h abivahendiga)
3. Kellel kohanemine haigusega tekitab meeleolulanguseid (mõjutab negatiivselt meeleolu) ning ärevust (s.h diagnoositud meeleoluhäired RHK10: koodid F30-F39)
4. Kes on nõus osalema grupitöödes sama diagnoosiga inimestega
5. Kellel on võimalik osaleda programmis tsüklite kaupa (statsionaarselt)
6. Kes on nõus kodukülastusega
7. Kes on nõus spetsialistide poolt soovitatud tegevusi iseseisvalt ellu viima
8. Kes on valmis tasuma programmi omaosaluse 20 eurot

Vastunäidustused:

1. Kellel on tugev kognitiivsete võimete langus (raskused ajas, kohas ja enese isikus orienteerumisega ning sihipäraste tegevuste sooritamisega)
2. Kellel on intellektipuue või sõltuvushäire (alkoholism ja narkomaania)
3. Kes vajab ulatuslikku hooldusabi ja põetust
4. Kes ei ole motiveeritud koostööst rehabilitatsioonimeeskonnaga
5. Kelle elukoht asub rehabilitatsiooniasutusest kaugemal kui 60 kilomeetrit (v.a juhul, kui saab kokkuleppe mõne teise rehabilitatsiooniasutusega kodukeskkonna tegevuste läbi viimiseks)

Täiendavad märkused: Kinnitatud Sotsiaalkindlustusameti 09.02.2017 otsusega nr 17-16/27035

Kokkuvõte programmist

 


Kehtetu sotsiaalse rehabilitatsiooni programm:

Vanemaealise (65+) iseseisva funktsioneerimise taastamiseks ja säilitamiseks pärast insulti

Programmi juht: Siiri Uusna, tel: 674 4616, e-post: rehabilitatsioon@benita.ee

Programmi valdkond: sotsiaalne

 

Täiendavad märkused: Kinnitatud Sotsiaalkindlustusameti 11.04.2016 otsusega 17-16/222

 

Sotsiaalkindlustusamet ei leidnud mitte ühtegi klienti, keda programmi suunata.

 

Kokkuvõte programmist

 


Kehtetu tööalase rehabilitatsiooni programm:

Tööalase rehabilitatsiooni programm sclerosis multiplex'i diagnoosiga klientidele

Programmi juht: Siiri Uusna, tel: 674 4616, e-post: rehabilitatsioon@benita.ee

Programmi valdkond: tööalane rehabilitatsioon

 

Täiendavad märkused: Kinnitatud Sotsiaalkindlustusameti 05.07.2016 otsusega nr 17-16/147

 

Töötukassa poolt ei suunatud programmi mitte ühtegi klienti.

 

Kokkuvõte programmist