Rehabilitatsioon

Rehabilitatsioon

Tegevusluba: SRT000137

Rehabilitatsiooniteenused jagunevad:

 • sotsiaalne rehabilitatsiooni teenus - teenuse vajadust hindab ja rahastaja on Sotsiaalkindlustusamet
 • tööalane rehabilitatsiooni teenus - teenuse vajadust hindab ja rahastaja on Eesti Töötukassa

 Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenust ja tööalase rehabilitatsiooni teenust ei ole võimalik tarbida samaaegselt.

Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenus on sotsiaalteenus, mis on mõeldud puudega või piiratud töövõimega inimese toetamiseks igapäevaeluga toimetulekul. Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse kaudu inimene ja pere õpivad, kuidas saada igapäevaselt hakkama terviseseisundist tingitud erivajadustega.


Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse sihtrühmad on:

 • vanaduspensioni ealised isikud ja need tööealised isikud, kes ei tööta, ei õpi ega ole töötuna arvele võetud.

 Töö­alase reha­bi­li­tat­sioo­ni­tee­nuse sihtrühm on töö­ea­li­sed (16 kuni vana­dus­pen­sio­niiga) isi­kud, kel­lel on tuvas­ta­tud osa­line töö­võime või puue ning kes töö­tab, otsib tööd (sh on töö­tuna arvel) või õpib.

Tööalane rehabilitatsioon on mõeldud inimestele, kellel on puude või haiguse tõttu mitmeid takistusi ja kes vajavad seetõttu tööle asumiseks või töötamise jätkamiseks erinevate spetsialistide ehk rehabilitatsioonimeeskonna abi.


Tutvuge Rehabilitatsiooniteenused hinnakirjaga siin

Benita Kodu pakub järgmisi rehabilitatsiooniteenuseid:

  • Rehabilitatsioonivajaduse hindamine ja rehabilitatsiooni planeerimine
  • Füsioterapeudi individuaalteenus
  • Füsioterapeudi grupiteenus
  • Tegevusterapeudi individuaalteenus
  • Tegevusterapeudi grupiteenus
  • Sotsiaaltöötaja individuaalteenus
  • Sotsiaaltöötaja grupiteenus
  • Eripedagoogi individuaalteenus
  • Eripedagoogi grupiteenus
  • Psühholoogi individuaalteenus
  • Psühholoogi grupiteenus
  • Logopeedi individuaalteenus
  • Logopeedi grupiteenus
  • Loovterapeudi individuaalteenus
  • Loovterapeudi grupiteenus
  • Õe individuaalteenus
  • Õe grupiteenus
  • Arsti individuaalteenus
  • Kogemusnõustaja individuaalteenus
  • Kogemusnõustaja grupiteenus


Benita Kodu rehabilitatsiooniteenuse majutuse ja toitlustuse korraldus:

 • Ööpäevaringne majutus toimub II korruse C-tiiva kahekohalistes tubades. Liikumispuudega inimeste vajadusi arvestav WC ja dushiruum asuvad samas tiivas.
 • Majutus sisaldab hommikusööki Benita Kodu esimesel korrusel asuvas Sakstekambris.
 • Lõuna- ja õhtusöök serveeritakse samuti Sakstekambris. Täiendav tasu lõuna- ja õhtusöögi eest on vastavalt hinnakirjale.
 • Kui teenusel viibija soovib kaasa võtta esindaja või tugiisiku (v.a. alla 16-aastased lapsed), maksab majutus tugiisikule vastavalt hinnakirjale.