Eakatekodu
Eakatekodu

Eakatekodu

Benita Kodu keskkond on Eestis ainulaadne. Igal sammul on arvestatud eakate vajadustega, et muuta kodust eemal olemine mugavaks ja meeldivaks. Aitame elanikel säilitada elurõõmu ja väärikust!
Vaata lisa
1/1
Dementsussõbralik kodu
Dementsussõbralik kodu

Dementsussõbralik kodu

Osutame mäluhäiretega inimeste vajadustele vastavat teenust spetsiaalselt neile kohandatud väärikas, turvalises ja koduses elukeskkonnas.
Vaata lisa
1/1
Õendusabi
Õendusabi

Õendusabi

Õendusabi on tervishoiuteenus, mille eesmärk on säilitada ja võimaluse korral parandada patsiendi tervislikku seisundit ning toimetulekuvõimet, ravida ja toetada stabiilses seisundis patsienti ning vajaduse korral leevendada tema vaevusi. Benita Kodul on leping Tervisekassaga.
Vaata lisa
1/1
Rehabilitatsioon
Rehabilitatsioon

Rehabilitatsioon

Rehabilitatsiooniteenus on sotsiaalteenus, mille eesmärk on parandada või säilitada inimese iseseisvat toimetulekut, soodustada töötamist või tööle asumist ja suurendada ühiskonnaelus osalemist. Oleme Sotsiaalkindlustusameti ja Töötukassa partnerid.
Vaata lisa
1/1
Benita Kodu
Benita Kodu

Benita Kodu

Usume, et tervis algab ennekõike hoolimisest! Benita Kodu visiooniks on olla klientide poolt eelistatuim eakatekodu, õendushaigla ja rehabilitatsioonikeskus Eestis. Igapäevases töös on missiooniks pakkuda klientide vajadusele vastavat teenust.
Vaata lisa
1/1
Sirvi edasi