Parimate tulemuste saavutamiseks töötab Benita Kodus interdistsiplinaarne meeskond, kes üheskoos patsiendi ja tema lähedastega tegutseb püstitatud eesmärkide nimel.

 

Meeskondliku lähenemise eelis on olukorra hindamine nii meditsiinilisest, kehalisest, psüühilisest kui ka sotsiaalsest aspektist, eesmärgiga taastada ja parandada patsiendi kõiki häirunud funktsioone. Nii luuakse parimad võimalused reintegreerumiseks normaalsesse elu- ja töökeskkonda. Spetsialistide meeskonda kuuluvad:

 

Arst annab õdedele nõu ja teeb vajadusel raviplaanis muudatusi.

 

Õendusjuht koordineerib meeskonna tööd ning jälgib tulemuslikkust.

 

Õendus- ja hoolduspersonal abistab ning toetab patsienti kõikides igapäevastes elamistoimingutes vastavalt õendus- ja hooldusplaanile ning vajadusel teostab õendusprotseduure.

 

Koduõde on õde, kes on kantud tervishoiuregistrisse ja omab  üldõe/  eriõe  kvalifikatsiooni, omab  vähemalt  kolmeaastast tööstaaži ja on saanud spetsiaalse väljaõppe õendusteenusteosutamiseks patsiendi kodus.

 

Tegevusterapeut hindab patsiendi erinevate tegevuste läbiviimise oskust ja taset, suutmatuse põhjust ning kavandab harjutused ning õpetuse igapäevatoimingutes toimetuleku taseme parandamiseks.

 

Füsioterapeudi vastutuseks on hinnata patsiendi liigutuste funktsiooni ning tegeleda nende taastamisega läbi kehaliste harjutuste, ning erinevate abivahendite. Teraapia eesmärgiks on võimalike tervisekahjustuste ennetamine, lihaste liikuvusulatuse ja jõu säilitamine või parandamine, häirunud funktsioonide taastamine, kompenseerimine ning valu leevendamine ja organsüsteemi funktsioneerimise taastamine, luues parimad võimalused reintegreeruda normaalsesse elu- ja töökeskkonda.